Fysioterapeut Sara Stenevik

Sara Stenevik
Privatpraktiserende
Tlf : 466 25 782 (send gjerne en SMS)


Sara er utdannet fysioterapeut med tilleggsutdannelse i grunnleggende ernæring. Hun er privatpraktiserende fysioterapeut, og medlem av Norges Fysioterapiforbund.
Sara har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, privat og kommunal fysioterapi.

Hun tilbyr fysioterapi for akutte muskel og skjelettplager, langvarige utfordringer, rehabilitering etter skade og/eller operasjon og livsstilsendring. I tillegg er Sara også gruppetimeinstruktør.
Hos Sara kan du få time på kort varsel!
Priser er 690kr for en behandlingstime 390kr for 30 minutters behandling

Fysioterapeutenes behandlingsform er individuell knyttet til hver enkelt pasient og hver enkelt plage. Behandlingen fysioterapeuten benytter seg av kommer an på de funn terapeuten gjør under diagnostiseringen. Fysioterapeuten velger den behandlingsform som til en hver tid har best effekt på pasienten.

Fysioterapi kan hjelpe mot mange ulike problemer og plager, noen av de vanligste plagene er listet opp nedenfor.  

•Nakkeplager 
•Kneplager 
•Belastningslidelser 
•Ryggplager 
•Isjas 
•Bekkenløsning 
•Sene- og muskelbetennelser («muse arm»)
•Ankel/fot plager 
•Postoperativ behandling 
•Idrettsskader og tilsvarende skader hos ikke-idrettsutøvere 
•Hodepine 
•Armsmerter

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. De er underlagt Helsepersonelloven, som bl.a innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert. 

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap og en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som er med på å opprettholde helse, og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom. Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige plager forstås derfor i lys av hendelser og opplevelser gjennom livsløpet, nåværende situasjon og sosiale og kulturelle forhold. Denne forståelsen danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

Fysisk aktivitet er den beste medisin, og det er en kur som skulle brukes mer! Mennesket er skapt til bevegelse, kroppen tåler og må ha belastning for å bli sterkere, men vi er forskjellige. Riktig dosering, god undersøkelse og en forståelse av at vi er «hele» der vår fysikk (biologi), vår psyke og det sosiale hører samme